Najčastejšie dôvody, pre ktoré sa seniori stávajú obeťami podvodníkov

https://www.blog.mojra.sk/post/530

 

V dnešnej dobe sme svedkami zvýšenej trestnej činnosti páchanej na senioroch. Ide o podvody, vystupňovaný tlak, hrozby, zavádzanie, krádeže, ako aj agresívne ataky. Páchatelia sa cielene zameriavajú na seniorov z dôvodu, že sú pre nich „ľahšími“ obeťami kriminality, a to najmä vplyvom, resp. dôsledkom ich vyššieho veku (generativity).

 

Podvodník, prípadne agresor sa správa k svojej obeti sofistikovaným spôsobom s vopred dobre premysleným (často organizovaným) programom.

 

 

Scenár vymyslených legend

 

K často používaným legendám patrí legenda vnuk, príbuzný - páchatelia oslovujú seniorov telefonicky, predstavujú sa ako ich príbuzní a žiadajú požičanie peňazí na rôzne účely.

 

 

Legenda služby - páchatelia navštevujú seniorov priamo v ich príbytkoch a predstavujú sa ako pracovníci podnikov, inštitúcií s tým, že prišli odpísať plyn, vymeniť elektromer, zvýšiť dôchodok, vyplatiť výhru, preplatok za vodu...

 

 

Legenda podomový predaj - páchatelia tiež navštevujú seniorov u nich doma a ponúkajú im na predaj nekvalitný a predražený tovar - hrnce, nože, prikrývky.

 

Okrem uvedených legiend páchatelia používajú aj iné stratégie, ktorými sa snažia získať dôveru seniorov (ponúkanie rôznych prác alebo opráv alebo sa predstavujú ako príslušníci Policajného zboru, ktorí kontrolujú pravosť bankoviek, či prišli oznámiť nehodu ich príbuzného a inkasovať pokutu...).

 

Z trestno-právneho hľadiska ide teda o špecifickú kriminalitu páchanú na senioroch, ktorá má podobu:

·         ekonomickej kriminality (podvod, sprenevera)

·         majetkovej kriminality (krádež, zničenie majetku, užívanie majetku treťou osobou)

·         násilnej kriminality (lúpež, porušovanie domovej slobody, ublíženie na zdraví).

 

Špecifická kriminalita vykazuje aj určitý stupeň latentnosti, kedy najmä seniori neoznamujú túto trestnú činnosť, a to hlavne z dôvodu pocitu hanby alebo neuvedomenia si, že sa stali obeťami podvodníkov a zlodejov.

 

Prečo sú senióri "ľahšími" obeťami?

Medzi rizikové činitele – osobnostné i externé, ktoré spôsobujú, že seniori sú ohrozenou sociálnou skupinou a „ľahšou“ obeťou v kontexte nežiadúceho správania sa podvodníkov patria:

1)   rozšírená sociálna izolácia a samota (často ide o ovdovelých alebo osamelo žijúcich jedincov, pre ktorých je príznačné stereotypné správanie, málo rozvinuté a uplatňované kritické myslenie, ale i fyzická slabosť, či bezbrannosť).

2)   zvýšený prah dôverčivosti (mnoho seniorov má tendenciu bezhranične dôverovať druhým ľuďom. Navyše bývajú aj príliš zdvorilými, čo môže byť ľahko zneužité podvodníkmi. Podvodníci majú schopnosť rýchlo budovať dôveru u svojich obetí. Používajú charizmu, zdvorilé správanie a klamlivé príbehy na to, aby svoje obeti presvedčili o svojej pravdivej identite a úmysloch).

3)   nekritický prístup a dôvera v autoritu (seniori sú „náchylnejší“ dôverovať autoritám - ako sú lekári, právnici alebo úradníci. Podvodníci sa niekedy vydávajú za týchto odborníkov, aby dosiahli svoj zámer – na základe vyvolanej dôvery získať citlivé údaje, prospech, či peniaze).

4)   zraniteľnosť a zosilnená emocionálna závislosť (tzv. romantickí podvodníci často využívajú psychologické taktiky na vytvorenie emocionálnej väzby s obetou. To často zahŕňa na začiatku vzťahu komplimenty, lichotenie a pozornosť. Potom nastupujú so svojimi požiadavkami a vynútenými ústretovými krokmi od seniora získajú to, čo chcú získať – financie, majetok ....).

5)   ochota pomôcť a altruistické správanie (seniori často prejavujú ochotu pomáhať iným ľuďom. Podvodníci to vedia a využívajú túto charakteristiku na získanie prístupu k ich financiám alebo osobným údajom).

6)   nižšia schopnosť odolať strachu a zastrašovaniu (niektorí podvodníci, zo štatistík to bývajú často aj najbližší príbuzní, môžu obete zastrašovať alebo vyvolávať strach, aby dosiahli svoje ciele. Môžu sa vyhrážať fyzickým alebo právnym násilím, aby obeť pristúpila na ich požiadavky).

7)   nedostatočné digitálne zručnosti (s rastúcou digitalizáciou sveta môžu seniori, ktorí sú menej zruční v používaní nových technológií, ľahko podľahnúť dojmu, že sú obeťami legitímnych online služieb, ktoré sú v skutočnosti podvodné).

8)   potreba finančnej pomoci (niektorí seniori môžu mať obmedzený príjem a hľadajú spôsoby, ako zlepšiť svoju finančnú situáciu. To ich robí náchylnejšími k investičným podvodom. Investičné podvody zahŕňajú sľubovanie vysokých ziskov z investícií, ktoré sú príliš dobré na to, aby boli pravdivé).Súčasná doba prináša so sebou množstvo rizík a podvodov, ktoré ohrozujú nielen osoby a organizácie, ale aj vekovo mladších a starších jedincov. Podvodníci (či sú to už jednotlivci alebo skupiny) sa vždy budú zameriavať na nečestnú manipuláciu, klamstvá a získavanie výhod na úkor svojich obetí. Ochrana pred nimi si nárokuje na zvýšenú pozornosť všetkých zložiek (reštriktívnej, informačno-edukačnej, technologickej), ktoré môžu zastaviť nečestné správanie. Práve kombináciou technických opatrení a vzdelávania verejnosti (vrátane edukácie seniorov) by sme sa mohli v budúcnosti účinne brániť novým rizikám a aktuálne existujúcim rafinovaným podvodom.

 

Autor: PhDr.Mariana Račková PhD., psychologička online poradny MOJRA

 

Práve ste čítali článok: Najčastejšie dôvody, pre ktoré sa seniori stávajú obeťami podvodníkov

 

Komentáre

  • Zapojte sa do diskusie.
    Zadajte Váš komentár.

  • Avatar

Podobné článkyStereotypy vo výchove bábätiek

Stereotypy vo výchove bábätiek

Dnešní rodičia, ale najmä matky, čelia rôznym nevyžiadaným radám o tom, ako by mali vychovávať svoje deti, v podstate od narodenia dieťatka. Niektoré nevyžiadané rady prichádzajú už počas tehotenstva, napríklad „teraz musíš jesť za dvoch“, a podobne. Tehotenstvo je samo o sebe náročné, žena sa pripravuje na rolu matky, pričom jej pod srdcom rastie dieťatko a takéto rady nebývajú veľmi príjemné. Navyše, v dnešnej dobe m...

Pokračovať v čítaní

Čo cítia ženy vystavené  tlaku od toxického ex?

Čo cítia ženy vystavené tlaku od toxického ex?

 Žena, matka detí z takýchto vzťahov je vystavená obrovskému stresu, neistote, strachu o deti a namiesto príjemných chvíľ po návrate detí domov, musí často dávať rozhodené deti psychicky dokopy niekoľko dní. Keď sa upokoja, znova musia ísť k otcovi, lebo tak rozhodol súd. A súd môže matke, ktorá sa odmietne podriadiť a deti takémuto otcovi nedá, dať pokutu, výchovné opatrenia a nakoniec deti odobrať a  zveriť ic...

Pokračovať v čítaní

Partner je závislý na alkohole, ako mu môžem pomôcť?

Partner je závislý na alkohole, ako mu môžem pomôcť?

V úvode by sme si veľmi stručne vysvetlili, čo je alkohol a ako vzniká závislosť na alkohole. Alkohol je nebezpečná droga, na ktorej máme zo všetkých návykových látkach najviac závislých ľudí. Nebezpečenstvo alkoholu spočíva okrem iného v tom, že je v našej Slovenskej aj Českej spoločnosti spájaný s najrôznejšími spoločenskými udalosťami, ako sú narodeniny, svadby, Vianoce, Nový rok a podobne. Všetky tieto faktory prispievajú ...

Pokračovať v čítaní

Psychológovia portálu Mojra.sk

Značky


Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Objednať