Kedy je čas navštíviť s dieťaťom psychológa?

https://www.blog.mojra.sk/post/519

Mnohí rodičia detí riešia dilemu, či v prípade, keď si všimnú nejaké problémy v správaní sa detí, je vhodné navštíviť detského psychológa, alebo nie. Rodičia detí, ktorí s psychológom nemajú žiadnu skúsenosť mávajú z psychológov strach. Stretla som sa s tým, že deti, a  často ani rodičia, nerozlišujú psychológa  a psychiatra, a aj v prípade, že majú rodičia vážne problémy s dieťaťom, majú obavy vyhľadať psychologickú pomoc, lebo to považujú za nejaké osobné zlyhanie, alebo za dôkaz toho, že v niečom ako rodičia zlyhali.

 

V úvode by som chcela rodičov upokojiť, návšteva psychológa nie je nič, čo by Vášmu dieťaťu mohlo akýmkoľvek spôsobom ublížiť, alebo za čo by ste sa mali hanbiť, práve naopak. Detský psychológ je odborník, ktorý dieťaťu môže pomôcť zvládať problémy inak ako rodič, pri menších deťoch hrovou formou, pri väčších deťoch rozhovorom, prípadne kombináciou rozhovoru a hry, prípadne rôznymi technikami, sebauvedomovaním, dýchaním, a podobne.

 

Od akého veku môže rodič s dieťaťom vyhľadať psychológa?

Rodič môže s dieťaťom navštíviť psychológa v podstate v ktoromkoľvek životnom období. Mala som klienta, pri ktorom sme riešili online problém jeho 2,5-ročnej dcéry, pričom som otecka inštruovala, ako má s dieťaťom pracovať  na zvládnutí daného problému hrovou formou, a po dvoch online konzultáciách s oteckom, mi po krátkom čase otecko poslal správu, že problém, ktorý sme riešili na diaľku, už s dcérkou zvládli. Takéto situácie ma veľmi potešia, nakoľko práca  s takými malými deťmi je naozaj náročná, dieťatko ešte nedokáže celkom vyjadriť, čo cíti a  prečo sa správa ako sa správa, a nakoľko šlo o rodinu žijúcu v zahraničí, dieťatko po Slovensky nerozumie, ale vďaka citlivému a  trpezlivému prístupu a môjmu usmerneniu dokázali problém zvládnuť.

 

Samozrejme, pokiaľ je to možné, je vždy lepšie vyhľadať psychológa, ktorý sa môže dieťaťu venovať osobne, treba však počítať, že pokiaľ si psychológ získa dôveru dieťaťa, a dieťatko s ním bude spolupracovať, bude to pravdepodobne istý čas trvať.V tomto veku je vhodné navštíviť psychológa aj keď má dieťa problémy so socializáciou v predškolskom zariadení, problémy v správaní, sebaovládaní, alebo pokiaľ prežilo traumatickú skúsenosť, o ktorej ste zaznamenali výraznú zmenu v emocionalite, alebo v správaní sa dieťaťa.

 

A čo školopovinné deti?

Nakoľko sama pracujem ako školská psychologička, opakovane som sa stretla s tým, že žiaci mali strach rozhovoru s psychologičkou, lebo „oni nie sú na hlavu, oni nechcú lieky na hlavu“ a  podobne, čo je veľmi nesprávny pohľad na psychológa. Psychológ je človek, ktorý dieťaťu načúva, sprevádza ho náročným obdobím, poskytuje mu podporu, a učí ho zvládať svoje problémy efektívnejším spôsobom, vyrovnať sa so stratou a náročnými situáciami v živote, budovať sebadôveru a sebahodnotu, taktiež pomáha dieťaťu pri šikanovaní efektívne sa brániť, a hlavne sa emočne oslobodiť od pocitov hanby a poníženia, ktoré v nich často vyvoláva správanie sa a reči agresorov šikanovania. Diagnózu stanovuje a  medikamentóznu liečbu zabezpečuje, v prípade potreby, detský psychiater.

 

Pokiaľ máte pocit, že Vaše dieťa niečo dlhší čas ťaží, a Vaše dieťa sa o tom s  Vami nedokáže porozprávať, je naozaj vhodné vyhľadať pomoc, ktorá Vám môže pomôcť danú situáciu zvládnuť a vyriešiť problém. Mám niekoľko skúseností ako online psychologička cez Mojru, keď dieťa malo problém s tým, že ho v škole šikanovali, a stačila jedna konzultácia, ktorá dieťaťu pomohla cítiť sa lepšie, a hlavne oslobodiť sa od devastačného vplyvu ponižujúcich slov  a správanie sa agresorov, ktorí dieťa šikanovali. Počas online konzultácii sme s deťmi prebrali situácie, pocity, potreby, a dieťa som viedla k uvedomeniu si vlastnej hodnoty, a oslobodenia sa od zničujúceho vplyvu rečí agresorov. Taktiež som dieťa usmernila, ako sa má brániť efektívne, nakoľko jeho prirodzené metódy sebaobrany nefungovali, práve naopak, mali opačný efekt, a viedli k ďalšiemu ubližovaniu. Mnohým deťom stačil jeden takýto online rozhovor, počas ktorého si uvedomili, kým skutočne sú, a  že ich identita nemá nič spoločné s ponižujúcimi rečami agresorov. 

 

Vo svojej práci sa stretávam s deťmi, ktoré sú úzkostnejšie, uzavreté, málovravné. Aj tieto deti potrebujú podporu, povzbudenie a posilnenie pri budovaní sebahodnoty, aby si uvedomili, kým skutočne sú, a ako si môžu samé seba vážiť, a ako si uvedomovať sebahodnotu a sebavedomie.Milí rodičia, pokiaľ máte pocit, že Vaše dieťa má problém so zvládaním vlastných emócií a Vaše vysvetľovanie nepomáha, je vhodné navštíviť psychológa, ktorý s dieťaťom dokáže pracovať inak, a ktorý môže, pri menších deťoch, formou hry, naučiť dieťa lepšie vyjadriť vlastné potreby a pocity, a taktiež lepšie zvládať rôzne situácie.

 


Deti často nedokážu vyjadriť slovami, čo ich trápi, a často somatizujú, čiže namiesto toho, aby povedali „trápi ma, že...“, prídu, a stým, že ich bolí bruško, hlava, a podobne. Aj toto sú veci, s ktorými psychológ vie pracovať a  dokáže dieťaťu pomôcť.

 

Určite je vhodné navštíviť s dieťaťom psychológa, keď prežíva stratu blízkeho, prípadne pokiaľ ste ako rodičia zaznamenali výraznú zmenu správania sa dieťaťa, pretrvávajúci smútok, uzavretosť, alebo, naopak, pokiaľ ste si ako rodičia všimli, že dieťa klame,  ubližuje si, alebo máte podozrenie, že by mohlo užívať drogy, alebo nejaké návykové látky.

 

Taktiež, pokiaľ Vaše dieťa prestáva chodiť von s kamarátmi, stráca záujem o svoje záľuby, je vhodné vyhľadať pomoc, a ideálne čím skôr, pretože vždy je ľahšie riešiť problém v začiatkoch, ako keď je toho viac. 

V poslednom čase evidujeme obrovský nárast detských depresií, sebapoškodzovania detí, dokonca pokusov o samovraždy, prípadne násilné správanie sa detí voči inému dieťaťu, deti intoxikované alkoholom alebo drogami, a  všetky takéto veci sú neraz dôsledkom toho, že rodičia neriešili problém dieťaťa včas.

 


Preto apelujem na Vás, rodičia, aby ste v prípade problémov Vašich detí odložili hrdosť a vyhľadali pomoc, pred tým, ako bude neskoro. Pretože aj krátka šikana v základnej škole môže narobiť v detskej duši veľkú bolesť, ktorá pri nevyliečení môže viesť neskôr k veľkým problémom, pokrivenému sebaobrazu, a bolesti na duši, ktorú môžu deti v puberte riešiť rizikovým správaním voči sebe či druhým, napríklad užívaním drog, sebapoškodzovaním, alebo násilnému správaniu voči niekomu, kto sa nedokáže sám brániť. A pevne verím, že žiaden z rodičov nechce niečo také zažiť na svojom dieťati. Snažme sa preto spraviť všetko pre to, aby deťom rovnako, ako pri zdravotných problémoch bola poskytnutá adekvátna zdravotná starostlivosť, bola poskytnutá deťom adekvátna psychologická pomoc aj pri duševných zraneniach a problémoch.

 

 

Autor článku: Mgr. Jitka Kneslová, psychologička online poradne MOJRA

 

 

 

Psycholog Online

Mgr. Lenka Hanudeľ

Emocionálny rozvoj

Najbližšie termíny: 28.05.2024

Emocionálny rozvoj

Najbližšie termíny: 28.05.2024

Psycholog Online

MA Gordana Mišković

Emocionálny rozvoj

Najbližšie termíny: 28.05.2024

 

 

 

 

Práve ste čítali článok: Kedy je čas navštíviť s dieťaťom psychológa?

Komentáre

  • Zapojte sa do diskusie.
    Zadajte Váš komentár.

  • Avatar

Podobné článkyAko sa vyrovnať so zmenou tela po pôrode?

Ako sa vyrovnať so zmenou tela po pôrode?

Autor: psychologická poradňa | Sex a intímny život po pôrode | Sebaláska po pôrode Pôrod je jedna z najkrajších udalostí v živote ženy. Zrodenie nového človeka a status matky je vec po ktorej túži takmer každá žena. Samozrejme takýto zázrak zrodenia si pýta od ženy určitú daň. Zmena vzhľadu sa podpíše asi na každej jednej rodičke, čo môže ženám po pôrode uberať na ich sebavedomí a sebadôvere. Pribúdajúce kilá, strie n...

Pokračovať v čítaní

Ako pomôcť deťom počas rozvodu?

Ako pomôcť deťom počas rozvodu?

Autor: psychologická poradňa | Ako pomôcť deťom počas rozvodu? | Dôležité rady pre rodičov ,,Rozvod je udalosť, ktorá je náročná pre celú rodinu, obzvlášť pre deti. Tie prechádzajú rôznymi fázami vyrovnávania sa s ťažkou situáciou, ktoré sú sprevádzané rôznymi emóciami.“ Prvou fázou počas rozvodu býva hnev a popieranie situácie. Deti sa v tejto fáze prirodzene bránia psychickej bolesti rôznymi spôsobmi. Často popierajú ...

Pokračovať v čítaní

Stres u detí: Ako tomu zabrániť a čo robiť, keď sa objaví?

Stres u detí: Ako tomu zabrániť a čo robiť, keď sa objaví?

Autor: Mgr. Edina Kozmannová, psychologička online poradne MOJRA | Ako rozpoznať, či je dieťa v strese a čo s tým robiť? V dnešnej modernej dobe sa stres pomaly ale isto stáva každodennou súčasťou života ľudí. Málokto z populácie môže povedať, že nevie, čo vlastne stres je, a nezažíva jeho príznaky v každodennom živote. Stres u dospelých je bežne riešenou problematikou, ale ako to je u detí? Môžu aj deti zažívať stres ...

Pokračovať v čítaní

Psychológovia portálu Mojra.sk

Značky


Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Objednať