Ako by mali médiá pristupovať k citlivým témam?

https://www.blog.mojra.sk/post/583

Citlivé témy ako je sexuálne násilie, násilie v akejkoľvek inej podobe, smrť, či iné emócie drásajúce témy si vyžadujú citlivý, no zároveň otvorený komunikačný prístup. Média vykreslia situáciu hrozivo už v titulke. Preto množstvo ľudí zo zvedavosti článok otvorí. Často krát sa k vysvetleniu a detailom nedostane. To vytvára pocit neistoty, strachu alebo hnevu. Dotknutá osoba žije v sociálnom prostredí, kde blízke okolie takou situáciu aktuálne žije a prežíva emocionálne náročne obdobie.

Na jednej strane sú to články, ktoré občas vykresľujú situáciu desivo, kriticky, bez podložených faktov. Bolo by na mieste v tomto komunikovať aj s blízkym okolím, podporiť a zabezpečiť do istej miery anonymitu. Pozrieť sa na obsah aj z inej perspektívy, že medializácia môže byť aj prospešná. Hľadaní násilníka, či na druhej strane odborníka, ktorý dokáže byť nápomocný pri riešení danej situácie.

Niekedy hraničné témy môžu byť pre iných povzbudením k riešeniu ich vlastných nespracovaných zážitkov. Teda vyhľadať pomoc, či otvorene hovoriť o tom, čo potrebujú. No netreba zabúdať, že takéto témy nie sú bulvárnym článkom, ale nesú v sebe nepríjemné emócie a vyžadujú si aj odborný prístup.


Hranica prijateľná pre obe strany

Pracovníkom v médiách by mohlo pomôcť, aby reflektovali, čo daná situácia spôsobí na strane dotknutého jedinca a ako to vnímajú ostatní. Každá ťažká téma, ktorá sa dotýka nepríjemného zážitku, agresie, smrti nielen len téma, ale aj zážitok/príbeh. Niekedy je dôležité určitú tému prebrať aj s inými. Pri takýchto prípadoch by táto téma nemala byť tabuizovaná, no mal by sa na nej podieľať tím odborníkov. Novinár, advokát, psychológ, či policajt.

Je dôležité, aby v takom článku boli podnety nielen individuálne poňatie a zaujatie témou, ale aj odborné vysvetlenia, či postupy. Každý z nás je interindividuálny jedinec s vlastnou životnou skúsenosťou, príbehom, rodinou, či sociálnou perspektívou. Na základe čoho myslíme, konáme, či vyhodnocujeme prijaté informácie. Dialóg a tvorba takto emocionálne negatívne nabitého článku, nielen vytvára otázky ale aj reflexiu, ktorá je dôležitá najmä pri citlivých témach. Je potrebné nájsť príbeh, ktorý citlivo

hovorí o negatívach, faktoch, pocitoch. No na strane druhej je dôležité nájsť v „príbehu“ momenty, ktoré sú naopak pozitívne a nápomocné pre obe strany. Ako pre čitateľa, tak aj dotknutej osoby.

Čitateľ potrebuje vysvetlenie, baží po detailoch. Dotknutá osoba práve naopak. Preto každý takýto článok so sebou prináša tenkú hranicu adekvátnu pre obe strany.


Viktimizácia: Prežiť traumu dvakrát

Je dôležité niekedy zabezpečiť, aby dotknutá osoba nemala prístup k článkom alebo médiám. No stále aj ona sama môže o tom rozhodnúť. Častokrát hľadíme na obeť, ako na chudáka. Pokiaľ má človek pri sebe blízkych, podporu, odbornú pomoc môže práve naopak spracovať lepšie a rýchlejše takúto situáciu. Nie všetko, čo nazývame traumou, musí spôsobiť traumu.

Niektoré kľúčové momenty spomienok na traumatickú udalosť vykazujú dôležitosť pamäťových procesov. Znovuprežívanie traumatickej udalosti sa často krát vracia v podobe flešbekov. Tieto nedobrovoľné intrúzie spúšťajú podnety zväčša z okolia, pripomínajú osobe danú traumatickú udalosť. Znovuprežívanie zahŕňa rôznorodé senzorické informácie, akými sú vône, telesné pocity a v neposlednom rade obrazy, zvuky, či aj samotné prečítanie článku.

Dotknutá osoba sa časom vráti do spoločnosti. Čim väčšia medializácia, tým nastáva možnosť pre väčšiu konfrontáciu so sociálneho okolia. Zvedavé pohľady, či naopak odsúdenie. To všetko môže podporiť retraumatizáciu.


Je z hľadiska morálky správne, že sa vôbec jednotlivé prípady medializujú?

Na jednej strane aj áno, pretože človek sa môže konfrontovať s realitou. Nežijem v dobe, kde by bola spoločnosť natoľko vyspelá a bez deviácie. Mali by sme hovoriť o tom, čo sa v našej spoločnosti deje. V náboženskej komunite sa môžeme stretnúť s popieraním, respektíve hanbou pri sexuálnom násilí. Blízke okolie sa snaží popierať, skrývať, nehovoriť o tom.

V poslednej dobe násilie stúpa aj medzi mládežou ako napríklad detské gangy. Je potrebné upozorniť aj na negatíva spoločnosti. No následne

pracovať aj na následkoch a prevencii voči násiliu. Vedieť odhadnúť, kedy sa necítime bezpečne a vedieť konať dostatočne rýchlo. Ak sa ocitnem v takejto situácií, vieme kam a na koho sa môžeme obrátiť.

Často prevláda u ľudí mlčanlivosť, príbeh traumatického zážitku už nie je vypovedaný, no prejavuje sa ako symptóm. Rozprávanie o traumatickej udalosti so sebou prináša určitú formu sociálnej inklúzie, liečenie a pomoc aj iným osobám.


Čo je prijateľné, čo prekračuje hranice

Hranice si nastavujem sami skúsenosťou, životnými momentmi, interindividuálnym charakterom. To, čo pre niekoho môže byť prekročenie hranice pre iného to môže byť úplne prijateľná situácia. Preto je dôležite v takýchto článkov upozorniť o danej téme ktorá sa dotýka nie len samotnej obete, ale aj čitateľa.

V dnešnej dobe asi nenájdeme v určitých témach striktný konsenzus, čo je prijateľné, čo prekračuje hranice. Je potrebné uvažovať, zamerať sa na hodnoty, morálne a etické zásady a zároveň nekryť realitu. Citlivá téma so sebou prináša stres, agresiu, hnev. No v správnom a multidisciplinárnom poňatí môže prinášať aj pozitívne aspekty pre spoločnosť, či jedinca.


Trauma

Najbližšie termíny: 26.05.2024

Psycholog Online

BA. Irfan Darcan

Trauma

Najbližšie termíny: 26.05.2024

Psycholog Online

Mgr. Elena Kopchyk

Trauma

Najbližšie termíny: 26.05.2024

                                                                                                                                                   Odpovede poskytla Mgr. Viera Škopová, psychologička Online poradne MOJRAPráve ste čítali článokAko by mali médiá pristupovať k citlivým témam?

Komentáre

  • Zapojte sa do diskusie.
    Zadajte Váš komentár.

  • Avatar

Podobné článkyStres a jeho vplyv na fyzické a duševné zdravie

Stres a jeho vplyv na fyzické a duševné zdravie

Máte niekedy pocit, akoby váš život bol plný napätia, ktoré sa z vás len tak nechce vytratiť? Nie ste sami. Stres je tým tichým spoločníkom, ktorý sa často nečakane objavuje v našom živote. Či už ide o prácu, rodinu alebo len o každodenné situácie, môže nás zaskočiť a ovplyvniť tak naše celkové zdravie. Ako však so stresom efektívne bojovať a nenechať sa ním spútať? Tento článok je sprievodcom, ktorý vám ukáže, ako na to. Získate prehľad o tom...

Pokračovať v čítaní

Prečo sa môžeme tak ľahko zamilovať do agresívneho manipulátora?

Prečo sa môžeme tak ľahko zamilovať do agresívneho manipulátora?

Láska je krásna. Keď sa zamilujeme, cítime sa naplnení, šťastní, milovaní. Pokiaľ je partner na začiatku očarujúci a  máme pocit, že nám dokonale rozumie a že by pre nás zniesol aj modré z neba, nie je ťažké stratiť hlavu a občasné excesy z jeho strany ignorovať. Však nás predsa miluje, nie? Keď niekedy vybuchne, akceptujeme všetky jeho výhovorky. „Asi som mala ja niečo spraviť inak, aby sa nenahneval“, hovoríme si. Varovné re...

Pokračovať v čítaní

Psychológ pre rozhovor v médiách: Online poradňa MOJRA spolupracuje s poprednými redakciami

Psychológ pre rozhovor v médiách: Online poradňa MOJRA spolupracuje s poprednými redakciami

Vstup do digitálneho veku priniesol revolúciu v mnohých oblastiach ľudského života, vrátane spôsobu, akým hľadáme odpovede na naše otázky a problémy. S nárastom popularity online poradenstva sa stáva stále dôležitejšia spolupráca medzi špecializovanými platformami a médiami. V tomto ohľade prichádza na scénu Mojra, popredná online poradňa, ktorá sa už od roku 2016 zameriava na poskytovanie kvalitných odpovedí a rád vo všetkých ob...

Pokračovať v čítaní

Psychológovia portálu Mojra.sk

Značky


Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Objednať