Psychické poruchy u detí: 5 varovných signálov, ktoré by ste nemali prehliadať

https://www.blog.mojra.sk/post/630

Viete, ako sa môžu prejavovať psychické poruchy u detí? Jedná sa o široké spektrum ochorení, ktoré môžu významne ovplyvniť nielen správanie a emocionálny stav dieťaťa, ale aj jeho celkový vývoj. Včasné rozpoznanie a primerané reakcie na tieto poruchy sú kľúčom k poskytnutiu najlepšej možnej starostlivosti a podpory.


Štúdie ukazujú, že až 50 % psychických ochorení možno diagnostikovať už v mladom veku.


Rodičia by si mali všímať varovné signály, medzi ktoré patria napríklad extrémne zmeny nálady dieťaťa, sociálna izolácia, problémy so spánkom, viditeľné úzkostné stavy alebo nevysvetliteľné fyzické príznaky. Včasné rozpoznanie psychickej poruchy môže viesť k účinnej liečbe a výraznému zlepšeniu kvality života dieťaťa.

 

Vymedzenie pojmu „psychická porucha“

Pojem psychická porucha môže byť niekedy mätúci. V kontexte detí a adolescentov sú psychické poruchy definované ako súbory symptómov spojených s výrazným vnútorným nepokojom, dysfunkciou alebo rizikom poškodenia sociálnych funkcií. Medzi tieto poruchy patria napríklad depresívne poruchy, úzkostné poruchy, poruchy správania a ADHD.

 

Jednotlivé kategórie psychických porúch sú charakterizované špecifickými prejavmi a správaním, ktoré sa často objavujú spoločne a vytvárajú celkový klinický obraz. Diagnostika psychickej poruchy si preto vyžaduje odborné znalosti a prístup a je dôležité, aby rodičia vyhľadali odbornú pomoc.

 

Rozdiely medzi detskými a dospelými psychickými poruchami

Psychické poruchy u detí majú svoje špecifiká. Deti nie sú "malí dospelí" a ich duševné zdravie je veľmi odlišné od duševného zdravia dospelých. Prejavy psychických porúch u detí sa môžu zdať menej zreteľné ako u dospelých alebo sa môžu vyvíjať neočakávanými spôsobmi. Príznaky sa menia s vekom a často sú späté s etapami vývoja.


Jedným z kľúčových rozdielov je spôsob, akým deti komunikujú svoje pocity. Zatiaľ čo dospelí môžu podrobne opísať svoje myšlienky a pocity, deti často vyjadrujú trápenie nepriamo, napríklad neposlušnosťou alebo zmenami vo výkone v škole. To vyžaduje pozornosť a schopnosť rodičov a odborníkov tieto signály správne interpretovať.


Psychické poruchy u detí môžu často súvisieť s genetickou predispozíciou, čo znamená, že pozornosť by sa mala venovať aj duševnému zdraviu ďalších rodinných príslušníkov.

 

5 varovných signálov, ktoré neprehliadajte

 

1. Extrémne zmeny nálad a emócií

Jedným z najčastejších varovných signálov psychickej poruchy u detí sú extrémne zmeny nálad a emócií. Prechody od radosti k smútku, ktoré sú intenzívnejšie ako zvyčajne, môžu byť prvým náznakom problému. Ak je dieťa zvyčajne veselé a zrazu sa stane podráždeným, je to dôvod na obavy. Tento typ zmien môže signalizovať rad porúch vrátane depresívnej poruchy alebo dokonca bipolárnej afektívnej poruchy.

 

2. Zmeny v správaní a sociálna izolácia

Ďalším varovným signálom sú zmeny v správaní dieťaťa. Jedným z prvých náznakov, že s duševným zdravím nášho dieťaťa nemusí byť všetko v poriadku, je strata záujmu o predtým obľúbené činnosti, uzatváranie sa do seba a vyhýbanie sa sociálnym kontaktom s kamarátmi a rodinou. Tieto zmeny môžu byť varovným signálom psychickej poruchy, ako je úzkosť alebo depresia.

 

3. Problémy so spánkom alebo stravovaním

Alarmujúcim signálom sú aj zmeny v spánkových alebo stravovacích návykoch. Dieťa môže mať problémy so zaspávaním alebo naopak spať viac ako zvyčajne. Dôležitým signálom sú aj zmeny chuti do jedla, či už vo forme straty chuti do jedla alebo nekontrolovateľnej potreby jesť.

 

Tip pre rodičov:

 • Sledujte a zaznamenávajte spánkové a stravovacie vzorce vášho dieťaťa.
 • Porozprávajte sa s dieťaťom o tom, ako sa cíti a či má nejaké obavy.
 • Ak vykazuje akékoľvek znepokojujúce zmeny, konzultujte situáciu s pediatrom.

 

4. Zjavné úzkostné alebo depresívne stavy

Depresívne a úzkostné poruchy sú u detí čoraz častejšie. Až 20 % detí môže počas vývoja trpieť úzkosťou alebo depresiou. Príznaky úzkosti zahŕňajú obavy, triašku, búšenie srdca. Depresia sa prejavuje smútkom, stratou záujmu, zmenami v apetíte. Tieto stavy ovplyvňujú učenie a sociálne aktivity.

 

Tip pre rodičov:

 • Pozorujte svoje deti a rozprávajte sa s nimi o ich pocitoch.
 • Všímajte si nezvyčajné zmeny v správaní dieťaťa.
 • Ak máte akékoľvek pochybnosti, vyhľadajte pomoc.

 

5. Nevysvetliteľné fyzické príznaky

Náhle alebo nevysvetliteľné fyzické príznaky môžu naznačovať aj psychické problémy. Opakujúce sa problémy s bolesťami hlavy alebo brucha môžu byť znakom psychosomatických porúch. Je dôležité brať tieto signály vážne a poradiť sa s odborníkom.

 

Prejavy psychického stresu:

 • Bolesti hlavy
 • Bolesti brucha
 • Zvracanie
 • Ťažkosti s dýchaním

 

Vplyv neriešených psychických porúch na vývoj dieťaťa

Nediagnostikované a neriešené psychické poruchy môžu deťom spôsobovať veľké ťažkosti. Napríklad deti, ktoré majú nevyriešené emocionálne problémy, majú často horšie známky v škole. Môžu sa tiež cítiť smutné alebo osamelé, pretože je pre ne ťažké nájsť si kamarátov. Ich sebavedomie býva nízke. Ak sa týmto deťom neposkytne včasná pomoc, môžu mať v dospelosti vážnejšie psychické problémy.

 

To, ako rýchlo ako rodičia zareagujeme, môže zmeniť budúcnosť našich detí. S pomocou odborníkov a podporou rodiny môžeme zabezpečiť, že deti dostanú starostlivosť, ktorú potrebujú. Takto môžeme zlepšiť ich šance na lepší život.

 

Môžeme psychickým problémom u detí nejako predchádzať?

Existuje mnoho spôsobov, ako sa môžeme pokúsiť predísť psychickým problémom u detí. Kľúčovým faktorom je včasná diagnostika. Rodina a škola by mali dieťa podporovať a povzbudzovať. Učitelia a rodičia by sa mali naučiť rozpoznávať varovné signály. Potom môžeme využiť pomoc odborníkov, terapiu a v určitých prípadoch aj lieky.


Je dobré učiť deti, ako sa starať o svoje duševné zdravie, ako riešiť problémy a ako sa vyrovnávať so stresom. To im môže pomôcť cítiť sa lepšie a byť silnejšími. Vhodné sú aj rôzne preventívne programy, ktoré pomáhajú deťom rozvíjať sociálne zručnosti a sebavedomie.

 

Tipy pre rodičov:

 • Sledujte varovné signály.
 • Vyhľadajte odbornú pomoc, keď si nie ste istí.
 • Podporujte svoje dieťa doma aj v škole.
 • Naučte deti, ako zvládať stres a emócie.

 

Vplyv rodiny na psychický vývoj dieťaťa

Kľúčom k lepšiemu duševnému zdraviu detí sú pevné a podporné vzťahy v rodine. Výskum ukazuje, že deti, ktoré vyrastajú v harmonickej rodine, sú odolnejšie voči stresu. Na druhej strane, toxické prostredie môže viesť k škodlivým účinkom na psychiku dieťaťa. Najčastejšie ide o depresie a úzkosti.

 

Zlepšenie rodinných vzťahov možno nebude jednoduché, ale je to nevyhnutné. Môže pomôcť rodinná terapia a otvorená komunikácia.

 

Tipy pre rodiny:

 • Doprajte si spoločne strávený čas.
 • Komunikujte otvorene.
 • Vyhýbajte sa domácim konfliktom.

 

Ako môžu rodičia podporiť duševné zdravie svojich detí?

Je dôležité byť tu pre deti, počúvať ich, vnímať, čo potrebujú. Deti, ktoré sa cítia milované, sú vnútorne silné.

 

 • Naučte deti, ako zvládať stres.
 • Buďte ich emocionálnou oporou.
 • Podporujte ich nezávislosť.

 

Kedy je čas vyhľadať odbornú pomoc?

Jedným z kľúčových momentov je, keď príznaky psychickej poruchy nielen pretrvávajú, ale sú natoľko závažné, že ovplyvňujú každodenné fungovanie dieťaťa. Je potrebné rozlišovať medzi obvyklými vývojovými etapami, ako sú drobné úzkosti alebo zmeny nálady, a situáciami, ktoré vyžadujú odbornú pozornosť.

 

Príznaky, ako sú výrazné zmeny v správaní, emočné stavy, ktoré bránia dieťaťu v bežnom fungovaní, alebo vyjadrovanie myšlienok na sebapoškodzovanie, sú jasnými varovnými signálmi, že je potrebné vyhľadať pomoc. Je dôležité, aby rodičia neváhali s vyhľadaním odbornej pomoci, najlepšie psychológa a psychiatra.

 

Ako prebieha diagnostika a liečba

Diagnostika sa začína rozhovorom s rodičmi a dieťaťom. Po ňom môžu nasledovať testy. Stanovenie diagnózy je založené na širokej škále informácií. Patrí sem rodinná anamnéza a výsledky testov. Následne je navrhnutý vhodný spôsob liečby, ktorý môže zahŕňať kombináciu liekov a terapie.

 

Liečba je proces, dieťa sa nezmení cez noc. Dôležitá je trpezlivosť a pravidelná kontrola u odborníka.

 

Terapia hravou formou

Hravá terapia je efektívny spôsob, ako pomôcť deťom s psychickými poruchami. Tento prístup využíva hru ako hlavný terapeutický nástroj, ktorý umožňuje deťom vyjadriť svoje pocity a myšlienky bez nutnosti slovnej konfrontácie. Môže ísť o kreslenie, modelovanie alebo hudobné aktivity, ktoré prirodzene podporujú detskú kreativitu a emocionálny prejav.

 

Výskum ukazuje, že hravá terapia môže výrazne pomôcť deťom s psychickými poruchami. V jednej štúdii sa uvádza, že po šiestich mesiacoch pravidelných terapeutických sedení sa u 78 % detí prejavil pokrok v emocionálnej regulácii a zníženie úzkostných a depresívnych symptómov. Tento prístup tiež podporuje rozvoj sociálnych zručností a sebareflexie.

 

 


Práve ste čítali článok: Psychické poruchy u detí: 5 varovných signálov, ktoré by ste nemali prehliadať

Komentáre

 • Zapojte sa do diskusie.
  Zadajte Váš komentár.

 • Avatar

Podobné článkyAko sa vyrovnať so zmenou tela po pôrode?

Ako sa vyrovnať so zmenou tela po pôrode?

Autor: psychologická poradňa | Sex a intímny život po pôrode | Sebaláska po pôrode Pôrod je jedna z najkrajších udalostí v živote ženy. Zrodenie nového človeka a status matky je vec po ktorej túži takmer každá žena. Samozrejme takýto zázrak zrodenia si pýta od ženy určitú daň. Zmena vzhľadu sa podpíše asi na každej jednej rodičke, čo môže ženám po pôrode uberať na ich sebavedomí a sebadôvere. Pribúdajúce kilá, strie n...

Pokračovať v čítaní

Ako pomôcť deťom počas rozvodu?

Ako pomôcť deťom počas rozvodu?

Autor: psychologická poradňa | Ako pomôcť deťom počas rozvodu? | Dôležité rady pre rodičov ,,Rozvod je udalosť, ktorá je náročná pre celú rodinu, obzvlášť pre deti. Tie prechádzajú rôznymi fázami vyrovnávania sa s ťažkou situáciou, ktoré sú sprevádzané rôznymi emóciami.“ Prvou fázou počas rozvodu býva hnev a popieranie situácie. Deti sa v tejto fáze prirodzene bránia psychickej bolesti rôznymi spôsobmi. Často popierajú ...

Pokračovať v čítaní

Stres u detí: Ako tomu zabrániť a čo robiť, keď sa objaví?

Stres u detí: Ako tomu zabrániť a čo robiť, keď sa objaví?

Autor: Mgr. Edina Kozmannová, psychologička online poradne MOJRA | Ako rozpoznať, či je dieťa v strese a čo s tým robiť? V dnešnej modernej dobe sa stres pomaly ale isto stáva každodennou súčasťou života ľudí. Málokto z populácie môže povedať, že nevie, čo vlastne stres je, a nezažíva jeho príznaky v každodennom živote. Stres u dospelých je bežne riešenou problematikou, ale ako to je u detí? Môžu aj deti zažívať stres ...

Pokračovať v čítaní

Psychológovia portálu Mojra.sk

Značky


Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Objednať