Nebojte sa detského psychológa! Pomôže vášmu dieťaťu aj vám

https://www.blog.mojra.sk/post/632

Deti sa môžu stretávať s rôznymi problémami, či už ide o ťažkosti v škole, zmeny v správaní, depresiu, úzkosť, strach alebo len neistotu v nových situáciách. Mnohí rodičia sa obávajú vyhľadať pomoc detského psychológa. Strach z neznámeho, stigmatizácia a mýty o psychologickej starostlivosti bránia rodičom, aby pomohli svojmu dieťaťu aj samým sebe.


Čo robí detský psychológ?

Detský psychológ sa zameriava na starostlivosť o duševné zdravie detí a dospievajúcich. Pomáha deťom riešiť rôzne problémy: úzkosti, depresie, poruchy správania, poruchy učenia a sústredenia, budovať zdravé sebavedomie, vyrovnávať sa so životnými zmenami, traumami atď.


Jedným z najväčších prínosov návštevy detského psychológa je možnosť získať objektívny pohľad na situáciu a kompetentné rady, ako s ňou efektívne pracovať. Psychológ má odborné znalosti a skúsenosti, ktoré môžu rodine pomôcť porozumieť koreňom problému a nájsť vhodné stratégie na jeho riešenie.


Detský psychológ môže tiež pomôcť rodine získať nové nástroje a zručnosti na komunikáciu a riešenie konfliktov. Pomáha nielen dieťaťu, ale aj rodičom pochopiť a zvládnuť situácie, ktoré môžu byť pre nich nové a náročné.

 

Detský psychológ môže vášmu dieťaťu pomôcť:

 • naučiť sa zvládať svoje emócie
 • zlepšiť svoje komunikačné zručnosti
 • vybudovať si zdravé sebavedomie
 • vytvoriť si lepšie vzťahy s rodinou a priateľmi
 • zlepšiť svoj prospech v škole

 

Detský psychológ môže pomôcť aj vám:

 • lepšie porozumieť svojmu dieťaťu
 • naučiť sa efektívne komunikovať so svojím dieťaťom
 • zvládať stres a úzkosť
 • vybudovať si silnejšiu a zdravšiu rodinu


10 najčastejších mýtov o detskom psychológovi


#1 DETSKÝ PSYCHOLÓG JE LEN PRE PROBLÉMOVÉ DETI

Detský psychológ môže pomôcť so širokou škálou problémov, od tých bežnejších (úzkosť, separačná úzkosť, problémy so spánkom, šikanovanie) až po závažnejšie problémy (depresia, poruchy autistického spektra, ADHD). Môže pomôcť aj rodičom s výchovou dieťaťa, problémami s učením a inými.


#2 DETSKÝ PSYCHOLÓG BUDE POSUDZOVAŤ MOJE DIEŤA

Detský psychológ je tu preto, aby vám a vášmu dieťaťu pomohol. Nie je tu na to, aby vás akokoľvek súdil. Má odborné znalosti a skúsenosti, aby porozumel správaniu a vývoju vášho dieťaťa a pomohol vám nájsť  spôsob, ako s vaším dieťaťom pracovať.


#3 DĚTSKÝ PSYCHOLOG NAPÍŠE DIAGNÓZU A PODÁ LIEKY

Detský psychológ sa zameriava na celkový vývoj a duševnú pohodu dieťaťa. Diagnostika je len jedným z nástrojov, ktoré používa na pochopenie ťažkostí a zostavenie individuálneho plánu starostlivosti. Lieky sa predpisujú len v závažných prípadoch a vždy v úzkej spolupráci s detským psychiatrom.


#4 DETSKÝ PSYCHOLÓG ZBYTOČNE PREDLŽUJE TERAPIU

Dĺžka terapie sa líši v závislosti od individuálnych potrieb dieťaťa. Niekedy stačí niekoľko krátkych sedení, inokedy je potrebná dlhšia a intenzívnejšia starostlivosť. Detský psychológ vám na začiatku oznámi, aký postup je pre vás a vaše dieťa najvhodnejší.


#5 RODIČIA NA TERAPII NEMAJÚ ČO ROBIŤ

Práve naopak. Rodičia sú dôležitou súčasťou terapie a ich aktívne zapojenie do celého procesu je kľúčové na dosiahnutie trvalých zmien. Rodičia sa môžu naučiť, ako lepšie komunikovať so svojím dieťaťom, ako mu poskytovať emocionálnu podporu a ako zvládať problémové správanie.


#6 DETSKÝ PSYCHOLÓG ZASAHUJE DO VÝVOJA DIEŤAŤA

Detský psychológ pomáha deťom lepšie sa vyrovnávať s náročnými situáciami a emóciami, rozvíjať zdravé copingové mechanizmy a budovať si sebavedomie. V konečnom dôsledku tak pomáha ich zdravému psychickému vývoju a začleneniu sa do spoločnosti.


#7 DETSKÉHO PSYCHOLÓGA NEPOTREBUJEME

Vyhľadať pomoc detského psychológa nie je žiadna hanba. Naopak, svedčí to o zodpovednosti rodičov a ich záujme o blaho svojho dieťaťa. Detský psychológ môže rodičom poskytnúť odborný pohľad na situáciu a cenné rady, ktoré by sami nedokázali získať.


#8 DETSKÝ PSYCHOLÓG NÁM AJ TAK NEDOKÁŽE PORADIŤ

Detský psychológ má skúsenosti so širokou škálou problémov a dokáže rodičom ponúknuť individuálny prístup a podporu. Každé dieťa je jedinečné existujú princípy a stratégie, ktoré sa dajú aplikovať na špecifické situácie.


#9 POMOC PSYCHOLÓGA HĽADAJÚ LEN NESCHOPNÍ RODIČIA

ROZHODNE NIE! Vyhľadať pomoc detského psychológa je prejavom sily a zodpovednosti. Rodičia, ktorí sa aktívne snažia zlepšiť psychickú pohodu svojho dieťaťa, robia pre svoje dieťa to najlepšie, čo môžu urobiť.


#10 DETSKÝ PSYCHOLÓG NÁM BUDE DIKTOVAŤ, AKO MÁME VYCHOVÁVAŤ NAŠE DIEŤA

Detský psychológ rešpektuje individualitu každej rodiny a nevnucuje rodičom žiadne výchovné metódy. Skôr im pomáha nájsť ich vlastnú cestu a štýl výchovy, ktorý bude najlepšie vyhovovať potrebám ich dieťaťa. Zodpovednosť za výchovu a starostlivosť o dieťa zostáva vždy na rodičoch. Detský psychológ im na tejto ceste len pomáha a poskytuje odborné vedenie a podporu.

  

Nesmieme zabúdať ani na to, že duševné zdravie je rovnako dôležité ako fyzické zdravie. Preto sa nebojte vyhľadať pomoc, ak máte pocit, že vaše dieťa potrebuje podporu a odbornú pomoc. Detský psychológ je tu pre vás, aby vám pomohol a podporil vás v náročnej životnej situácii.Nedovoľte, aby problémy vašich detí rástli spolu s nimi.

Vyhľadajte pomoc detského psychológa v online poradni MOJRA ešte dnes.


 
Práve ste čítali článok: Nebojte sa detského psychológa! Pomôže vášmu dieťaťu aj vám

Komentáre

 • Zapojte sa do diskusie.
  Zadajte Váš komentár.

 • Avatar

Podobné článkyAko sa vyrovnať so zmenou tela po pôrode?

Ako sa vyrovnať so zmenou tela po pôrode?

Autor: psychologická poradňa | Sex a intímny život po pôrode | Sebaláska po pôrode Pôrod je jedna z najkrajších udalostí v živote ženy. Zrodenie nového človeka a status matky je vec po ktorej túži takmer každá žena. Samozrejme takýto zázrak zrodenia si pýta od ženy určitú daň. Zmena vzhľadu sa podpíše asi na každej jednej rodičke, čo môže ženám po pôrode uberať na ich sebavedomí a sebadôvere. Pribúdajúce kilá, strie n...

Pokračovať v čítaní

Ako pomôcť deťom počas rozvodu?

Ako pomôcť deťom počas rozvodu?

Autor: psychologická poradňa | Ako pomôcť deťom počas rozvodu? | Dôležité rady pre rodičov ,,Rozvod je udalosť, ktorá je náročná pre celú rodinu, obzvlášť pre deti. Tie prechádzajú rôznymi fázami vyrovnávania sa s ťažkou situáciou, ktoré sú sprevádzané rôznymi emóciami.“ Prvou fázou počas rozvodu býva hnev a popieranie situácie. Deti sa v tejto fáze prirodzene bránia psychickej bolesti rôznymi spôsobmi. Často popierajú ...

Pokračovať v čítaní

Stres u detí: Ako tomu zabrániť a čo robiť, keď sa objaví?

Stres u detí: Ako tomu zabrániť a čo robiť, keď sa objaví?

Autor: Mgr. Edina Kozmannová, psychologička online poradne MOJRA | Ako rozpoznať, či je dieťa v strese a čo s tým robiť? V dnešnej modernej dobe sa stres pomaly ale isto stáva každodennou súčasťou života ľudí. Málokto z populácie môže povedať, že nevie, čo vlastne stres je, a nezažíva jeho príznaky v každodennom živote. Stres u dospelých je bežne riešenou problematikou, ale ako to je u detí? Môžu aj deti zažívať stres ...

Pokračovať v čítaní

Psychológovia portálu Mojra.sk

Značky


Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Objednať